#CULTURĂ

#SPORT

#VIAȚĂSĂNĂTOASĂ

Despre PROGRAM

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanțare anual ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile.

3
apeluri de proiecte
1000000
Euro alocați
50000
Euro / proiect
10
evenimente de capacity building
Lansare apel de proiecte

26 martie 2019

Depunere proiecte

09 aprilie (09:00) – 11 aprilie 2019 (16:00)

Jurizare și selecție

12 aprilie – 31 mai 2019

Comunicare rezultate

începutul lunii iunie

Semnare contracte de finanțare cu ONG câștigătoare

iunie – iulie 2019

Data limită până la care se pot implementa proiectele

29 februarie 2020

Lansare apel de proiecte

14 mai 2019

Depunere proiecte

11 iunie (09:00) – 13 iunie 2019 (16:00)

Jurizare și selecție

14 iunie – 31 iulie 2019

Comunicare rezultate

începutul lunii august

Semnare contracte de finanțare cu ONG câștigătoare

august – septembrie 2019

Data limită până la care se pot implementa proiectele

29 februarie 2020

Lansare apel de proiecte

15 ianuarie 2020

Depunere proiecte

6 februarie (ora 9:00) –
7 februarie (ora 16:00) 2020

Jurizare și selecție

8 – 21 februarie 2020

Comunicare rezultate

finalul lunii februarie 2020

Semnare contracte de finanțare cu ONG câștigătoare

până pe 6 martie 2020

Data limită până la care se pot implementa proiectele

30 iunie 2020